Financieel beheer

Financieel beheer voor verhuurders van (studenten)woningen

Het verhuren van woningen in Nederland is fiscaal uitermate interessant. Doorgaans wordt u belast voor 1,2% op uw vermogen. Echter, indien de fiscus uw activiteiten (het beheren van panden) beoordeelt als meer dan ‘normaal vermogensbeheer’ kunt u aangeslagen worden in het hogere belastingtarief (Box 1). Dit alles kunt u voorkomen door het financieel beheer te laten uitvoeren door een gespecialiseerde woningbeheerorganisatie: Stichting VWN.

Stichting VWN realiseert 100% maatwerk. Via het huurregistratiesysteem van KKVV wordt een gedegen boekhouding gevoerd en kunt u altijd meekijken naar de actuele financiele situatie rondom uw verhuurde pand.

VWN kan de volledige boekhouding van verhuurpanden voor u verzorgen. Dit bestaat uit:

 • Opstellen en afsluiten van huurovereenkomsten;
 • Contractbeheer met huurders en derden;
 • Het maandelijks incasseren van huren;
 • Het controleren van de maandelijkse huurbetalingen en verstrekken van huuroverzichten;
 • Adequaat reageren op huurachterstanden;
 • Debiteurenbewaking tot en met het zo nodig inschakelen van het incassobureau;
 • Opstellen van financiële jaaroverzichten;
 • Contact met uw huurders over alle zaken die met de huurbetaling te maken hebben;
 • Jaarlijkse verrekening van servicekosten met huurders;
 • Advies over diverse besparingsmogelijkheden en rendementsoptimalisatie;
 • Financieel advies m.b.t. fiscale en juridische kwesties.

Ook verzorgt VWN het administratief en financieel beheer voor woonverenigingen/ VVE. Dit bestaat onder andere uit:

 • Volledige financiële administratie van de woonvereniging / VVE;
 • Financiële planning: opstellen van een investeringsbegroting voor de woonvereniging / VVE;
 • Het verzorgen van vergaderingen van leden van de woonvereniging / VVE;
 • Het opmaken van de notulen, correspondentie, etc;
 • Opstellen jaarrekeningen;
 • Fiscale afhandeling.

Stichting VWN kan voor de verhuurder de volledige boekhouding verzorgen, maar op verzoek kunnen ook alleen bepaalde aspecten worden verzorgd door VWN.