Technisch beheer

Technisch beheer

Stichting VWN verstaat onder het technisch beheer het onderhoud van de totale woning of het appartementengebouw (bij VVE’s). VWN kan op uw verzoek de kleine gebreken oplossen, maar ook een meerjarig onderhoudsplan opstellen en zelfs een complete verbouwing en de daarbij behorende investeringsbegroting realiseren.

Stichting VWN werkt voor het technisch beheer samen met Bouwgroep Oost-Nederland. Bouwgroep Oost-Nederland verzorgt alle werkzaamheden, en de nodige extra’s, die voor kunnen komen in kamerverhuurpanden en woongebouwen.
VWN is een stichting zonder winstoogmerk, waardoor deze werken behalve vakkundig ook betaalbaar worden uitgevoerd.

Voor verhuurders die hun panden door VWN laten beheren, biedt VWN een uitgebreid pakket aan technisch beheer aan. Dit kan onder andere bestaan uit de volgende zaken:

 • Advies over diverse besparingsmogelijkheden en rendementsoptimalisatie;
 • Het fungeren als 24/7 aanspreekpunt voor huurders bij storingen en calamiteiten (via de KKVV app);
 • Het registreren van meldingen (via de KKVV app) en het afhandelen hiervan;
 • Het verzorgen van herstelwerkzaamheden en onderhoudsklussen en/of toezicht houden op de werkzaamheden;
 • Opvragen van offertes voor klein en groot onderhoud;
 • Begeleiding en/of uitvoering van klein onderhoud tot en met volledige nieuwbouwprojecten;
 • Opstellen onderhoudsplannen;
 • Verzorgen van bouwkundige tekeningen, alsmede kadastrale (splitsings)tekeningen;
 • Ondersteuning bij bouwkundige kwesties en ruimtelijke ordening procedures;
 • Ondersteuning en/of verzorging van gebruikersvergunningen;
 • ICT arrangement;
 • Brandveiligheid arrangement;
 • Controle brandveiligheid door REOB opgeleide huismeesters;
 • Inzet huismeester;
 • Schoonmaakservice;
 • Het oplossen van verzekeringskwesties (ook communicatie met VVE's).

Stichting VWN kan voor u als verhuurder het volledige beheer van uw woonruimte verzorgen. Op verzoek kunnen ook alleen bepaalde aspecten worden verzorgd.